top of page

Kontaktopplysninger

Takk for innsendingen din!

Bestilling av register til bygdeboka. Pris kr. 50,- fritt levert som post. Vi sender faktura til oppgitt E-post.  Har du ikke E-post, sender vi fakturaen sammen med registeret. . 

Takk for innsendingen din!

We'd love to hear from you

bottom of page